• Jarné prázdniny

     • V priebehu týždňa čakajú na deti tvorivé, športové a pohybové aktivity. Program bude prispôsobený počasiu a počtu detí. V cene nie je zahrnutá strava. Prázdninové aktivity budú prebiehať v čase od 8,30 - 12,30hod.

      Na jarné prázdninové dni je potrebné sa prihlásiť do 22.2.2024. Platí sa vopred v CVČ Poprad - p.Kacviňárová, p.Pitoňáková, p.Petrusová.

      viac info: cvcpp.kacvinarova@gmail.com