• OZNAM !!!

     • Z dôvodu technických problémov na stránke je nutné požiadať si u vedúceho tábora prihlášku + GDPR prostredníctvom emailu.

      JÚL:

      4.7. - 8.7. 2022 - Appkáči - cvcpp.riaditel@gmail.com

      11.8. - 15.7. 2022 - Hokejbalový kemp - hokejbaltj@gmail.com

      18.7. - 22.7. 2022 - Svet fantázie - cvcpp.kacvinarova@gmail.com

      25.7. - 29.7. 2022 - Cestou - necestou - cvcpp.pitonakova@gmail.com

      AUGUST:

      8.8 - 12.8. 2022 - Na parádu - cvcpp.petrusova@gmail.com

      15.8. - 19.8. 2022 - Letný relax - cvcpp.vasilkova@gmail.com - 0910890452

      22.8. - 26.8. 2022 - Túlavé topánky - cvcpp.vasilkova@gmail.com - 0910890452

       

      Ďakujeme za pochopenie

     • Ponuka letných táborov - J Ú L

     • Dôležité informácie pri prihlasovaní Vášho dieťaťa na tábor.

       

      Vyplnenú prihlášku a GDPR treba doručiť do CVČ (vedúcemu tábora, prípadne vhodiť do schránky).

      Súčasťou prihlášky je aj potvrdenie o bezinfekčnosti Vášho dieťaťa, ktoré podpíšte v deň nástupu.

      Po odovzdaní prihlášky do  CVČ, bude dieťa zaevidované, prijaté bude až po uhradení poplatku za tábor.

      Dátum uhradenia poplatku je uvedený na prihláške.

       

      V prípade ak sa rozhodnete z akýchkoľvek dôvodov odhlásiť dieťa z tábora, informujte nás o tom, miesto sa automaticky posúva náhradníkom.

       

      Poplatok je potrebné uhradiť na účet č.: SK64 0200 0000 0016 4149 5554, najneskôr – mesiac júl do 28.5.2022, mesiac – august do 28.6.2022.

      Var. symbol: podľa tábora 100 – 700 (uvedené na prihláške), do poznámky uveďte meno dieťaťa.

       

      Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol (na každý tábor zvlášť) a meno dieťaťa.

       

      Nakoľko sa termíny táborov rýchlo blížia, poplatok prosíme uhradiť do termínu, ktorý je uvedený na prihláške, aby sa mohol zabezpečiť materiál  a iné prostriedky na chod táborov.

       

       

      Kapacita táborov je obmedzená.

       

     • Ponuka letných táborov - A U G U S T

     • Dôležité informácie pri prihlasovaní Vášho dieťaťa na tábor.

       

      Vyplnenú prihlášku a GDPR treba doručiť do CVČ (vedúcemu tábora, prípadne vhodiť do schránky).

      Súčasťou prihlášky je aj potvrdenie o bezinfekčnosti Vášho dieťaťa, ktoré podpíšte v deň nástupu.

      Po odovzdaní prihlášky do  CVČ, bude dieťa zaevidované, prijaté bude až po uhradení poplatku za tábor.

      Dátum uhradenia poplatku je uvedený na prihláške.

       

      V prípade ak sa rozhodnete z akýchkoľvek dôvodov odhlásiť dieťa z tábora, informujte nás o tom, miesto sa automaticky posúva náhradníkom.

       

      Poplatok je potrebné uhradiť na účet č.: SK64 0200 0000 0016 4149 5554, najneskôr – mesiac júl do 28.5.2022, mesiac – august do 28.6.2022.

      Var. symbol: podľa tábora 100 – 700 (uvedené na prihláške), do poznámky uveďte meno dieťaťa.

       

      Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol (na každý tábor zvlášť) a meno dieťaťa.

       

      Nakoľko sa termíny táborov rýchlo blížia, poplatok prosíme uhradiť do termínu, ktorý je uvedený na prihláške, aby sa mohol zabezpečiť materiál  a iné prostriedky na chod táborov.

       

       

      Kapacita táborov je obmedzená.

     • Jarné prázdniny s CVČ

     • Pri vstupe do CVČ je potrebné priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti, prezuvky. V prípade priaznivého počasia (dostatok snehu) sa budeme chodiť sánkovať (treba si priniesť klzáky, boby alebo sánky). Poplatok sa uhrádza v daný deň.

     • Dôležité informácie !!!

     • Milí rodičia,

      od pondelka 24.1. 2022 je potrebné nosiť potvrdenie o testovaní Vášho dieťaťa.

      Pre účely samostestovania využite samotesty zo svojej kmeňovej školy a to podľa Školského semafóra (2x do týždňa). Potvrdenie o vykonaní Ag samotestu vyplní a potvrdí zákonný zástupca dieťaťa (tlačivo nájdete pod textom)

      Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môžu zúčastňovať na činnosti CVČ s odporúčaným režimom OTP.

      Deti od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môžu zúčastňovať na činnosti CVČ iba za podmienky režimu OTP. 

       

      Za pochopenie ďakujeme.

     • O Z N A M

     • Od 1.11.2021 je okres Poprad v čiernej farbe ( III. stupeň ohrozenia ), čo znamená, že podľa školského semaforu je obmedzená prezenčná činnosť aktivít CVČ. Sledujte ďalšie info na našej web stránke aj na našom FB profile. O ďalších zmenách Vás budeme informovať na týchto portáloch.
       

     • OZNAM PRE RODIČOV A EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV !

     • Pokyny k prevádzke CVČ

      Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu v okrese Poprad od 25.10.2021 v II. stupni ohrozenia vstupujú do

      platnosti obmedzenia v súlade so školským semaforom MŠVVaŠ SR:

      Záujmové útvary môžu prebiehať :

      • prezenčne individuálne

      • prezenčne s obmedzením (do 5 detí v skupine v interiéri     aj exteriéri)

      • dištančne skupinovo

      V prípade záujmového útvaru vytvoreného z detí jednej triedy (na externom pracovisku), je možné uskutočniť bez obmedzenia počtu.

      Iná činnosť CVČ:

      Všetky hromadné akcie CVČ sú možné v interiéri s maximálnym počtom účastníkov 6 osôb s povinným zoznamom účastníkov (meno + kontakt).

      Výchovná a vzdelávacia činnosť pre triedy a homogénne skupiny bude prebiehať (po súhlase riaditeľa školy).

      Záujmové krúžky realizované športovými klubmi prebiehajú na základe platného Covid automatu pre šport.

       

      Mgr. Lindemanová Ingrid

                                                                                                                                                riaditeľka CVČ

     • OZNAM PRE RODIČOV !!!

     • Milí rodičia,

      koncom septembra rozosielali naši interní a externí zamestnanci na Vaše emaily informácie ohľadom krúžkov (prvé stretnutia + rozvrhy). Keďže sa nám vracajú odoslané emaily (adresa nenájdená, správa nebola doručená, plná schránka správ) a od Vás dostávame informácie, že niektorým tieto emaily nedošli, prosím kontaktujte nás na

      cvcpp.riaditel@gmail.com

      Kvôli kontrole uveďte v maili meno + priezvisko dieťaťa, názov záujmového útvaru (krúžku), emailovú adresu, ktorú ste uviedli na prihláške, prípadne tel. číslo.

       

      Za pochopenie ďakujeme

     • ROZVRHY KRÚŽKOV

     • Važení rodičia, činnosť CVČ v Poprade začína 1.10.2021.

      Rozvrhy záujmových utvárov nájdete pod textom. Viac informáciií o ZÚ budeme poskytovať na prvých informačných stretnutiach.