• Ďakujeme

          • Akcia Poď sa zapotiť a zablatiť bola podporená finančnou čiastkou 3800€ z VÝZVY POSLANCOV PSK.