• Rozvrh záujmových útvarov 2022/2023

     • Vzhľadom k nečitateľnosti niektorých emailových adries uvedených v prihláškach Vám ponúkame rozvrhy krúžkov.

      Naši zamestnanci Vám budú posielať emaily ohľadom záujmových útvarov na ktoré ste prihlásili Vaše deti. Prosím kontrolujte si aj SPAM. V prípade, že nedostanete email (niektoré emaily boli nečitateľné) kontaktujte nás.

      Za porozumenie ĎAKUJEME.

     • Informácie k poplatkom

     • AKO POSTUPOVAŤ

      Zápis do záujmových útvarov bude prebiehať v čase od 2.9. – 14.9. 2022 od 13,00 – 17,00 hod.

      Prihlášky do ZÚ a GDPR si môžete vyzdvihnúť v CVČ, prípadne stiahnuť na hlavnej stránke v časti novinky.

      Vyplnenú prihlášku a GDPR je potrebné odovzdať osobne do CVČ prípadne vhodiť do schránky. (klik ČÍTAŤ VIAC)

       

      Mesačný poplatok :dieťa:  so vzdelávacím poukazom (ďalej VP)               2€ / mesiac

                                   bez VP                                                                   4€ / mesiac

      Dospelí do 30 rokov:

      dospelá osoba s príjmom                                          10€ / mesiac

      dospelá osoba bez príjmu                                           5€ / mesiac

       

      Za dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v meste Poprad musí uhradiť rodič ešte poplatok stanovený podľa VZN mesta Poprad tj. 12,50€ za mesiac/100€ rok.

      O termíme úhrady poplatkov budete informovaní v októbri - na začiatku záujmovej činnosti.

      Prihlášky + vzdelávacie poukazy odovzdať najneskôr do 14.9. 2022