• Centrum voľného času v Poprade

  •  

                        

   Každý z nás túži po chvíli, keď môže dať bokom povinnosti a robiť konečne to, čo je mu príjemné.

   Aj naše deti túžia využiť svoj voľný čas tak, aby boli spokojné. A tak hľadajú rôzne možnosti, kde by svojimi aktivitami uspokojili svoju dušu.
    
   Voľný čas sa vo veľkej miere podieľa na formovaní osobnosti mladého človeka. Dá sa prežívať rôzne, napr. odpočinkom, rekreáciou, zábavou či záujmovou činnosťou.
    
   Každý z nás je iný. Jedného baví šport, druhého divadlo, tretí rád stavia modely lodí, štvrtý vyhľadáva spoločnosť. Kto si chce zmerať sily, má možnosť zúčastniť sa rôznych olympiád – vedomostných, umeleckých i zabodovať na športových  súťažiach.
    
   CVČ ponúka všetky možnosti využitia už od 5 rokov až do nekonečna.
    
   V našom Centre voľného času si môže prísť každý na svoje, máme tu množstvo krúžkov, pripravujeme zaujímavé príležitostné akcie, prázdninové činnosti, športové podujatia, ktorých sa zúčastňujú nielen deti, ale aj ich rodičia.
    
   Sú tu skvelí odborníci, ktorí svoj voľný čas venujú nielen deťom, ale aj dospelým a snažia sa ich podchytiť pri ich  aktivitách  a rozvíjať ich vedomosti  a zručnosti.
    
   A ak ste u nás ešte neboli, ste srdečne vítaní a veríme, že u nás nájdete niečo, čo by Vás  bavilo a čo  by ste chceli  vyskúšať. Ak máte vlastný nápad, čomu by ste sa chceli vo voľnom čase venovať, príďte nám to povedať! 

                                                                                                                                                                             

                                                       Mgr. Ingrid Lindemanová     

                                                            riaditeľka CVČ