• Rada školského zariadenia

   • Mgr. Lenka Kacviňárová
   • Mgr. Lenka Kacviňárovápredseda Rady školského zariadeniacvcpp.kacvinarova@gmail.com
   • Mgr. Andrea Petrusová
   • Mgr. Andrea Petrusovázástupca pedagogických zamestnancov
   • Marcela Kelnerová
   • Marcela Kelnerovázástupca nepedagogických zamestnancov
   • Gabriela Tomasová
   • Gabriela Tomasovázástupca rodičov
   • Miroslava Dudžáková
   • Miroslava Dudžákovázástupca rodičov
   • Mgr. Štefan Pčola
   • Mgr. Štefan Pčolazástupca zriaďovateľa
   • Dávid Skokan
   • Dávid Skokanzástupca zriaďovateľa