• Zamestnanci CVČ

   • Mgr. Ingrid Lindemanová
   • Mgr. Ingrid Lindemanová riaditeľka CVČcvcpp.riaditel@gmail.com
   • Marcela Kelnerová
   • Marcela Kelnerováekonómkacvcpoprad@gmail.com
   • Alexandra Zavacká
   • Alexandra ZavackáPaMcvcpp.zavacka@gmail.com
   • Mgr.Lenka Kacviňárová
   • Mgr.Lenka Kacviňárovácvcpp.kacvinarova@gmail.com
   • Ing.Valéria Vasiľková
   • Ing.Valéria Vasiľkovácvcpp.vasilkova@gmail.com
   • Mgr.Andrea Petrusová
   • Mgr.Andrea Petrusovácvcpp.petrusova@gmail.com
   • Mgr.Karina Pitoňáková
   • Mgr.Karina Pitoňákovácvcpp.pitonakova@gmail.com