• Zamestnanci CVČ

   • Mgr. Ingrid Lindemanová
   • Mgr. Ingrid Lindemanová riaditeľka CVČcvcpp.riaditel@gmail.com
   • Marcela Kelnerová
   • Marcela Kelnerováekonómkacvcpoprad@gmail.com
   • Ing. Ľubomíra Romaňáková
   • Ing. Ľubomíra RomaňákováPaM
   • Mgr. Lenka Kacviňárová
   • Mgr. Lenka KacviňárováÚsek estetickej a spoločenskovednej výchovycvcpp.kacvinarova@gmail.com
   • Mgr. Jakub Kollár
   • Mgr. Jakub KollárÚsek telesnej výchovy a športucvcpp.kollar@gmail.com
   • Ing.Valéria Vasiľková
   • Ing.Valéria VasiľkováÚsek prírodných vied a súťažícvcpp.vasilkova@gmail.com
   • Nadežda Kumorovitzová
   • Nadežda KumorovitzováÚsek dopravnej výchovy a techniky cvcpp.kumorovitzova@gmail.com