Milí priatelia,

                chcem Vás čo najsrdečnejšie pozdraviť a poďakovať sa Vám za priazeň. Vám, ktorí chodíte  do našich záujmových útvarov,  navštevujete naše podujatia,  chodíte s nami do táborov, alebo ste našimi priaznivcami,  pretože viete o dôležitosti zmysluplného prežívania voľného času.

     Voľný čas sa vo veľkej miere podieľa na formovaní osobnosti mladého človeka. Dá sa prežívať rôzne, napr. odpočinkom, rekreáciou, zábavou či záujmovou činnosťou. Nás teší, že ste si pre trávenie voľného času vybrali práve naše zariadenie . A ak ste u nás ešte neboli, ste srdečne vítaní a veríme,  že u nás nájdete niečo, čo by Vás  bavilo a čo  by ste chceli vyskúšať. Ak máte vlastný nápad, čomu by ste sa chceli vo voľnom čase venovať, príďte nám to povedať!   Veď cieľom nášho centra  je vyplniť Váš  voľný čas zmysluplnou činnosťou tak, aby sa stal priestorom pre Váš rozvoj , poskytol Vám možnosť zábavy i poučenia, uspokojil túžbu uplatniť sa. Jednoducho chceme Vám poskytnúť  možnosť, stráviť voľný čas príjemne podľa Vašich predstáv.

                                                                                  Mgr. Drahomíra Gavurová

                                                                                           riaditeľka CVČ

Pozvánka na  Vianočné prázdniny v CVČ.pdf (513,1 kB)