• Centrum voľného času
    Ul. mládeže 2688/13,
    058 01 Poprad
   • ... keď škola končí, my začíname ...
   • „Deti milujú toho, kto ich miluje. A kto nemôže milovať, ten dosiahne veľmi málo pri ich výchove.“
    (Johann Wolfgang Goethe)
   • „Všetci vieme tancovať, ak nájdeme hudbu, ktorú milujeme.“
    (Giles Andreae)
   • „Iba tam, kde sa stretávajú deti, existuje reálna šanca na zábavu.“ (Mignon McLaughlin)
   • „Deti sú neskutočne dôležité. Oni sú budúcnosťou sveta.“ - (Elton John)
   • " Všetci potrebujeme v živote voľné chvíle, inak nebudeme mať žiadny čas tvoriť alebo snívať". Robet Cole
 • ... najnovšie informácie

   • !!! OZNAM !!!
   • 16. 1. 2022
   • Výtvarný krúžok I., II., Tvorilky, Keramika, Plávanie, Virtuálna realita, Tanečný krúžok - utorok

    sa v čase od 17.1. - 21.1.2022 zo zdravotných dôvodov neuskutočnia.

    Záujmové útvary, ktoré prebiehajú na ZŠ Tajovského sa naďalej neuskutočnia z dôvodu rekonštrukcie šatní.

    Ďakujeme za pochopenie

   • !!! OZNAM !!!: Čítať viac
   • Konečne je to tu ...
   • 10. 1. 2022
   • Od zajtra 11.1 2022 opäť začíname našu činnosť. Viac informácií Vám poskytnú vedúci záujmových útvarov.

    !!! POZOR !!!

    Výtvarný kružok I., II., Tvorilky, Keramika a Gymnastika

    sa v čase od 11.1. - 15.1.2022 zo zdravotných dôvodov neuskutočnia.

    Záujmové útvary, ktoré prebiehajú na ZŠ Tajovského začnú až budúci týždeň z dôvodu rekonštrukcie šatní.

   • Konečne je to tu ...: Čítať viac
   • !!! Dôležitý oznam !!!!
   • 26. 11. 2021
   • Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a pozastavenia uplatňovania COVID automatu majú

    jazykové školy, ZUŠ a CVČ

    mimoriadne prerušené školské vyučovanie a prevádzku v období

    od 29.11.2021 – 7.1. 2022.

   • !!! Dôležitý oznam !!!!: Čítať viac
   • O Z N A M
   • 2. 11. 2021
   • Od 1.11.2021 je okres Poprad v čiernej farbe ( III. stupeň ohrozenia ), čo znamená, že podľa školského semaforu je obmedzená prezenčná činnosť aktivít CVČ. Sledujte ďalšie info na našej web stránke aj na našom FB profile. O ďalších zmenách Vás budeme informovať na týchto portáloch.

   • O Z N A M : Čítať viac
   • OZNAM PRE RODIČOV A EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV !
   • 22. 10. 2021
   • Pokyny k prevádzke CVČ

    Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu v okrese Poprad od 25.10.2021 v II. stupni ohrozenia vstupujú do

    platnosti obmedzenia v súlade so školským semaforom MŠVVaŠ SR:

    Záujmové útvary môžu prebiehať :

    • prezenčne individuálne

    • prezenčne s obmedzením (do 5 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)

   • OZNAM PRE RODIČOV A EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV !: Čítať viac
   • OZNAM PRE RODIČOV !!!
   • 13. 10. 2021
   • Milí rodičia,

    koncom septembra rozosielali naši interní a externí zamestnanci na Vaše emaily informácie ohľadom krúžkov (prvé stretnutia + rozvrhy). Keďže sa nám vracajú odoslané emaily (adresa nenájdená, správa nebola doručená, plná schránka správ) a od Vás dostávame informácie, že niektorým tieto emaily nedošli, prosím kontaktujte nás na

   • OZNAM PRE RODIČOV !!!: Čítať viac
   • DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE !!!!
   • 6. 10. 2021
   • Važení rodičia,

    na informačných stretnutiach ZÚ ste dostali všetky informácie ohľadom COVID opatrení pre CVČ.

    Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete pod textom (klik ČÍTAŤ VIAC)

    Jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP sa riadia podľa farby okresu.

    Ponúkame Vám k nahliadnutiu:

    1. ŠKOLSK
   • DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE !!!!: Čítať viac
   • ROZVRHY KRÚŽKOV
   • 30. 9. 2021
   • Važení rodičia, činnosť CVČ v Poprade začína 1.10.2021.

    Rozvrhy záujmových utvárov nájdete pod textom. Viac informáciií o ZÚ budeme poskytovať na prvých informačných stretnutiach.

   • ROZVRHY KRÚŽKOV: Čítať viac
   • PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV 2021-2022
   • 2. 9. 2021
   • Milí naši priatelia,

    začiatok školského roka je tu a my Vám ponúkame široký výber záujmových útvarov. Veríme, že si z našej ponuky vyberiete.

    Prihlášky + súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete pod plagátom. Vyplnené tlačivá treba priniesť osobne alebo vhodiť do schránky do 14.9. 2021.   • PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV 2021-2022: Čítať viac
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4