• Centrum voľného času
    Ul. mládeže 2688/13,
    058 01 Poprad
   • ... keď škola končí, my začíname ...
   • „Deti milujú toho, kto ich miluje. A kto nemôže milovať, ten dosiahne veľmi málo pri ich výchove.“
    (Johann Wolfgang Goethe)
   • „Všetci vieme tancovať, ak nájdeme hudbu, ktorú milujeme.“
    (Giles Andreae)
   • „Iba tam, kde sa stretávajú deti, existuje reálna šanca na zábavu.“ (Mignon McLaughlin)
   • " Všetci potrebujeme v živote voľné chvíle, inak nebudeme mať žiadny čas tvoriť alebo snívať". Robet Cole
 • ... najnovšie informácie

   • OZNAM !!!
   • 25. 4. 2022
   • Z dôvodu technických problémov na stránke je nutné požiadať si u vedúceho tábora prihlášku + GDPR prostredníctvom emailu.

    JÚL:

    4.7. - 8.7. 2022 - Appkáči - cvcpp.riaditel@gmail.com

    11.8. - 15.7. 2022 - Hokejbalový kemp - hokejbaltj@gmail.com

    18.7. - 22.7. 2022 - Svet fantázie - cvcpp.kacvinarova@gmail.com

   • OZNAM !!!: Čítať viac
   • Ponuka letných táborov - J Ú L
   • 25. 4. 2022
   • Dôležité informácie pri prihlasovaní Vášho dieťaťa na tábor.

    Vyplnenú prihlášku a GDPR treba doručiť do CVČ (vedúcemu tábora, prípadne vhodiť do schránky).

    Súčasťou prihlášky je aj potvrdenie o bezinfekčnosti Vášho dieťaťa, ktoré podpíšte v deň nástupu.

    Po odovzdaní prihlášky do CVČ, bude dieťa zaevidované, prijaté bude až po uhradení poplatku za tábor.

   • Ponuka letných táborov - J Ú L: Čítať viac
   • Ponuka letných táborov - A U G U S T
   • 25. 4. 2022
   • Dôležité informácie pri prihlasovaní Vášho dieťaťa na tábor.

    Vyplnenú prihlášku a GDPR treba doručiť do CVČ (vedúcemu tábora, prípadne vhodiť do schránky).

    Súčasťou prihlášky je aj potvrdenie o bezinfekčnosti Vášho dieťaťa, ktoré podpíšte v deň nástupu.

    Po odovzdaní prihlášky do CVČ, bude dieťa zaevidované, prijaté bude až po uhradení poplatku za tábor.

   • Ponuka letných táborov - A U G U S T: Čítať viac
   • Jarné prázdniny s CVČ
   • 17. 2. 2022
   • Pri vstupe do CVČ je potrebné priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti, prezuvky. V prípade priaznivého počasia (dostatok snehu) sa budeme chodiť sánkovať (treba si priniesť klzáky, boby alebo sánky). Poplatok sa uhrádza v daný deň.

   • Jarné prázdniny s CVČ: Čítať viac
   • Dôležité informácie !!!
   • 22. 1. 2022
   • Milí rodičia,

    od pondelka 24.1. 2022 je potrebné nosiť potvrdenie o testovaní Vášho dieťaťa.

    Pre účely samostestovania využite samotesty zo svojej kmeňovej školy a to podľa Školského semafóra (2x do týždňa). Potvrdenie o vykonaní Ag samotestu vyplní a potvrdí zákonný zástupca dieťaťa (tlačivo nájdete pod textom)

   • Dôležité informácie !!!: Čítať viac
   • O Z N A M
   • 2. 11. 2021
   • Od 1.11.2021 je okres Poprad v čiernej farbe ( III. stupeň ohrozenia ), čo znamená, že podľa školského semaforu je obmedzená prezenčná činnosť aktivít CVČ. Sledujte ďalšie info na našej web stránke aj na našom FB profile. O ďalších zmenách Vás budeme informovať na týchto portáloch.

   • O Z N A M : Čítať viac
   • OZNAM PRE RODIČOV A EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV !
   • 22. 10. 2021
   • Pokyny k prevádzke CVČ

    Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu v okrese Poprad od 25.10.2021 v II. stupni ohrozenia vstupujú do

    platnosti obmedzenia v súlade so školským semaforom MŠVVaŠ SR:

    Záujmové útvary môžu prebiehať :

    • prezenčne individuálne

    • prezenčne s obmedzením (do 5 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)

   • OZNAM PRE RODIČOV A EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV !: Čítať viac
   • OZNAM PRE RODIČOV !!!
   • 13. 10. 2021
   • Milí rodičia,

    koncom septembra rozosielali naši interní a externí zamestnanci na Vaše emaily informácie ohľadom krúžkov (prvé stretnutia + rozvrhy). Keďže sa nám vracajú odoslané emaily (adresa nenájdená, správa nebola doručená, plná schránka správ) a od Vás dostávame informácie, že niektorým tieto emaily nedošli, prosím kontaktujte nás na

   • OZNAM PRE RODIČOV !!!: Čítať viac
   • DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE !!!!
   • 6. 10. 2021
   • Važení rodičia,

    na informačných stretnutiach ZÚ ste dostali všetky informácie ohľadom COVID opatrení pre CVČ.

    Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete pod textom (klik ČÍTAŤ VIAC)

    Jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP sa riadia podľa farby okresu.

    Ponúkame Vám k nahliadnutiu:

    1. ŠKOLSK
   • DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE !!!!: Čítať viac
   • ROZVRHY KRÚŽKOV
   • 30. 9. 2021
   • Važení rodičia, činnosť CVČ v Poprade začína 1.10.2021.

    Rozvrhy záujmových utvárov nájdete pod textom. Viac informáciií o ZÚ budeme poskytovať na prvých informačných stretnutiach.

   • ROZVRHY KRÚŽKOV: Čítať viac
   • PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV 2021-2022
   • 2. 9. 2021
   • Milí naši priatelia,

    začiatok školského roka je tu a my Vám ponúkame široký výber záujmových útvarov. Veríme, že si z našej ponuky vyberiete.

    Prihlášky + súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete pod plagátom. Vyplnené tlačivá treba priniesť osobne alebo vhodiť do schránky do 14.9. 2021.   • PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV 2021-2022: Čítať viac
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4