• Vitajte na našej stránke
    ... kde škola končí, my začíname ...
   • Adresa školského zariadenia:
    Ul. mládeže 2688/13, Poprad 058 01
 • ... najnovšie informácie

   • Ďakujeme

   • 16. 11. 2023
   • Akcia Poď sa zapotiť a zablatiť bola podporená finančnou čiastkou 3800€ z VÝZVY POSLANCOV PSK.

   • Ďakujeme: viac info
   • Rozvrhy záujmových útvarov 2023/2024

   • 28. 9. 2023
   • Milí rodičia, naša záujmová činnosť začína budúci týždeň 2.10.2023.

    V tabuľke pod textom sú uvedené všetky dôležité informácie o záujmových útvaroch (ďalej ZÚ), ktoré sa otvorili. Bohužiaľ, ZÚ na ktoré sa neprihlásil dostatočný počet detí sme zrušili. Všetky ostatné informácie sa dozviete na budúci týždeň, kedy budú prebiehať informačné hodiny.

   • Rozvrhy záujmových útvarov 2023/2024: viac info
   • Ponuka záujmových útvarov CVČ Poprad

   • 4. 9. 2023
   • Informácie k prihláškam a poplatkom.

    Dieťa s trvalým pobytom v meste Poprad:

    záujmový útvar č.1 - 7€ bez vzdelávacie poukazu (ďalej už VP), 3€ s VP / mesiac

    ďalší záujmový útvar č.2,3,4,... 12€ / mesiac

    Dieťa s trvalým pobytom mimo mesta Poprad:

    záujmový útvar č.1 - 7€ bez VP, 3€ s VP / mesiac

   • Ponuka záujmových útvarov CVČ Poprad: viac info
   • PONUKA DENNÝCH TÁBOROV:

   • 20. 4. 2023
   • !!!! Dôležité informácie pri prihlasovaní Vášho dieťaťa na tábor !!!!

    Vyplnenú časť prihlášky a GDPR treba doručiť do Centra voľného času v Poprade, prípadne vhodiť do schránky.

    Súčasťou prihlášky je aj potvrdenie o bezinfekčnosti Vášho dieťaťa (pravá strana prihlášky), ktoré podpíšete a donesiete v deň nástupu.

   • PONUKA DENNÝCH TÁBOROV:: viac info
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4