• !!!!! Dôležitý oznam !!!!!

     • Vzhľadom k tomu, že na niektorých prihláškach neboli uvedené emailové adresy alebo boli nečitateľné (maily sa nám vracajú), nebolo možné kontaktovať všetkých rodičov.

      Ďakujeme za pochopenie