• OZNAM !!!

     • Z dôvodu technických problémov na stránke je nutné požiadať si u vedúceho tábora prihlášku + GDPR prostredníctvom emailu.

      JÚL:

      4.7. - 8.7. 2022 - Appkáči - cvcpp.riaditel@gmail.com

      11.8. - 15.7. 2022 - Hokejbalový kemp - hokejbaltj@gmail.com

      18.7. - 22.7. 2022 - Svet fantázie - cvcpp.kacvinarova@gmail.com

      25.7. - 29.7. 2022 - Cestou - necestou - cvcpp.pitonakova@gmail.com

      AUGUST:

      8.8 - 12.8. 2022 - Na parádu - cvcpp.petrusova@gmail.com

      15.8. - 19.8. 2022 - Letný relax - cvcpp.vasilkova@gmail.com - 0910890452

      22.8. - 26.8. 2022 - Túlavé topánky - cvcpp.vasilkova@gmail.com - 0910890452

       

      Ďakujeme za pochopenie

     • Ponuka letných táborov - J Ú L

     • Dôležité informácie pri prihlasovaní Vášho dieťaťa na tábor.

       

      Vyplnenú prihlášku a GDPR treba doručiť do CVČ (vedúcemu tábora, prípadne vhodiť do schránky).

      Súčasťou prihlášky je aj potvrdenie o bezinfekčnosti Vášho dieťaťa, ktoré podpíšte v deň nástupu.

      Po odovzdaní prihlášky do  CVČ, bude dieťa zaevidované, prijaté bude až po uhradení poplatku za tábor.

      Dátum uhradenia poplatku je uvedený na prihláške.

       

      V prípade ak sa rozhodnete z akýchkoľvek dôvodov odhlásiť dieťa z tábora, informujte nás o tom, miesto sa automaticky posúva náhradníkom.

       

      Poplatok je potrebné uhradiť na účet č.: SK64 0200 0000 0016 4149 5554, najneskôr – mesiac júl do 28.5.2022, mesiac – august do 28.6.2022.

      Var. symbol: podľa tábora 100 – 700 (uvedené na prihláške), do poznámky uveďte meno dieťaťa.

       

      Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol (na každý tábor zvlášť) a meno dieťaťa.

       

      Nakoľko sa termíny táborov rýchlo blížia, poplatok prosíme uhradiť do termínu, ktorý je uvedený na prihláške, aby sa mohol zabezpečiť materiál  a iné prostriedky na chod táborov.

       

       

      Kapacita táborov je obmedzená.

       

     • Ponuka letných táborov - A U G U S T

     • Dôležité informácie pri prihlasovaní Vášho dieťaťa na tábor.

       

      Vyplnenú prihlášku a GDPR treba doručiť do CVČ (vedúcemu tábora, prípadne vhodiť do schránky).

      Súčasťou prihlášky je aj potvrdenie o bezinfekčnosti Vášho dieťaťa, ktoré podpíšte v deň nástupu.

      Po odovzdaní prihlášky do  CVČ, bude dieťa zaevidované, prijaté bude až po uhradení poplatku za tábor.

      Dátum uhradenia poplatku je uvedený na prihláške.

       

      V prípade ak sa rozhodnete z akýchkoľvek dôvodov odhlásiť dieťa z tábora, informujte nás o tom, miesto sa automaticky posúva náhradníkom.

       

      Poplatok je potrebné uhradiť na účet č.: SK64 0200 0000 0016 4149 5554, najneskôr – mesiac júl do 28.5.2022, mesiac – august do 28.6.2022.

      Var. symbol: podľa tábora 100 – 700 (uvedené na prihláške), do poznámky uveďte meno dieťaťa.

       

      Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol (na každý tábor zvlášť) a meno dieťaťa.

       

      Nakoľko sa termíny táborov rýchlo blížia, poplatok prosíme uhradiť do termínu, ktorý je uvedený na prihláške, aby sa mohol zabezpečiť materiál  a iné prostriedky na chod táborov.

       

       

      Kapacita táborov je obmedzená.