• Jarné prázdniny s CVČ

          • Pri vstupe do CVČ je potrebné priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti, prezuvky. V prípade priaznivého počasia (dostatok snehu) sa budeme chodiť sánkovať (treba si priniesť klzáky, boby alebo sánky). Poplatok sa uhrádza v daný deň.