• OZNAM PRE RODIČOV A EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV !

     • Pokyny k prevádzke CVČ

      Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu v okrese Poprad od 25.10.2021 v II. stupni ohrozenia vstupujú do

      platnosti obmedzenia v súlade so školským semaforom MŠVVaŠ SR:

      Záujmové útvary môžu prebiehať :

      • prezenčne individuálne

      • prezenčne s obmedzením (do 5 detí v skupine v interiéri     aj exteriéri)

      • dištančne skupinovo

      V prípade záujmového útvaru vytvoreného z detí jednej triedy (na externom pracovisku), je možné uskutočniť bez obmedzenia počtu.

      Iná činnosť CVČ:

      Všetky hromadné akcie CVČ sú možné v interiéri s maximálnym počtom účastníkov 6 osôb s povinným zoznamom účastníkov (meno + kontakt).

      Výchovná a vzdelávacia činnosť pre triedy a homogénne skupiny bude prebiehať (po súhlase riaditeľa školy).

      Záujmové krúžky realizované športovými klubmi prebiehajú na základe platného Covid automatu pre šport.

       

      Mgr. Lindemanová Ingrid

                                                                                                                                                riaditeľka CVČ

     • OZNAM PRE RODIČOV !!!

     • Milí rodičia,

      koncom septembra rozosielali naši interní a externí zamestnanci na Vaše emaily informácie ohľadom krúžkov (prvé stretnutia + rozvrhy). Keďže sa nám vracajú odoslané emaily (adresa nenájdená, správa nebola doručená, plná schránka správ) a od Vás dostávame informácie, že niektorým tieto emaily nedošli, prosím kontaktujte nás na

      cvcpp.riaditel@gmail.com

      Kvôli kontrole uveďte v maili meno + priezvisko dieťaťa, názov záujmového útvaru (krúžku), emailovú adresu, ktorú ste uviedli na prihláške, prípadne tel. číslo.

       

      Za pochopenie ďakujeme