• Vážení rodičia a vedúci záujmových útvarov CVČ,

     vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii si Vám dovoľujeme oznámiť, že pravidelná záujmová činnosť je aktuálne pozastavená. O začiatku záujmovej činnosti Vás budeme informovať po vydaní usmernení Ministerstva školstva SR. 

     Ďalšie informácie zverejníme v priebehu nasledujúcich dní.

      

     Ďakujem za pochopenie

     Mgr. Ingrid Lindemanová

     poverená vedením CVČ Poprad