• AKO POSTUPOVAŤ

     

    Zápis do záujmových útvarov bude prebiehať v čase od 2.9. – 14.9. 2021 od 13,00 – 17,30 hod.

    Prihlášky do ZÚ a GDPR si môžete vyzdvihnúť v CVČ, prípadne stiahnuť na hlavnej stránke v časti novinky.

    Vyplnenú prihlášku a GDPR je potrebné odovzdať osobne do CVČ prípadne vhodiť do schránky.

    Mesačný poplatok :

                   dieťa:  so vzdelávacím poukazom (ďalej VP)               2€ / mesiac

                                bez VP                                                                   4€ / mesiac

    Dospelí do 30 rokov:

    dospelá osoba s príjmom                                          10€ / mesiac

                 dospelá osoba bez príjmu                                           5€ / mesiac

                 Vzdelávacie poukazy odovzdať najneskôr do 14.9. 2021