• Pripravujeme pre vás ...

   novinky

    • !!! Dôležitý oznam !!!!
    • 26. 11. 2021
    • Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a pozastavenia uplatňovania COVID automatu majú

     jazykové školy, ZUŠ a CVČ

     mimoriadne prerušené školské vyučovanie a prevádzku v období

     od 29.11.2021 – 7.1. 2022.

    • !!! Dôležitý oznam !!!!: Čítať viac
    • O Z N A M
    • 2. 11. 2021
    • Od 1.11.2021 je okres Poprad v čiernej farbe ( III. stupeň ohrozenia ), čo znamená, že podľa školského semaforu je obmedzená prezenčná činnosť aktivít CVČ. Sledujte ďalšie info na našej web stránke aj na našom FB profile. O ďalších zmenách Vás budeme informovať na týchto portáloch.

    • O Z N A M : Čítať viac
    • OZNAM PRE RODIČOV A EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV !
    • 22. 10. 2021
    • Pokyny k prevádzke CVČ

     Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu v okrese Poprad od 25.10.2021 v II. stupni ohrozenia vstupujú do

     platnosti obmedzenia v súlade so školským semaforom MŠVVaŠ SR:

     Záujmové útvary môžu prebiehať :

     • prezenčne individuálne

     • prezenčne s obmedzením (do 5 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)

    • OZNAM PRE RODIČOV A EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV !: Čítať viac
    • OZNAM PRE RODIČOV !!!
    • 13. 10. 2021
    • Milí rodičia,

     koncom septembra rozosielali naši interní a externí zamestnanci na Vaše emaily informácie ohľadom krúžkov (prvé stretnutia + rozvrhy). Keďže sa nám vracajú odoslané emaily (adresa nenájdená, správa nebola doručená, plná schránka správ) a od Vás dostávame informácie, že niektorým tieto emaily nedošli, prosím kontaktujte nás na

    • OZNAM PRE RODIČOV !!!: Čítať viac
    • DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE !!!!
    • 6. 10. 2021
    • Važení rodičia,

     na informačných stretnutiach ZÚ ste dostali všetky informácie ohľadom COVID opatrení pre CVČ.

     Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete pod textom (klik ČÍTAŤ VIAC)

     Jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP sa riadia podľa farby okresu.

     Ponúkame Vám k nahliadnutiu:

     1. ŠKOLSK
    • DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE !!!!: Čítať viac
    • ROZVRHY KRÚŽKOV
    • 30. 9. 2021
    • Važení rodičia, činnosť CVČ v Poprade začína 1.10.2021.

     Rozvrhy záujmových utvárov nájdete pod textom. Viac informáciií o ZÚ budeme poskytovať na prvých informačných stretnutiach.

    • ROZVRHY KRÚŽKOV: Čítať viac
    • PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV 2021-2022
    • 2. 9. 2021
    • Milí naši priatelia,

     začiatok školského roka je tu a my Vám ponúkame široký výber záujmových útvarov. Veríme, že si z našej ponuky vyberiete.

     Prihlášky + súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete pod plagátom. Vyplnené tlačivá treba priniesť osobne alebo vhodiť do schránky do 14.9. 2021.    • PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV 2021-2022: Čítať viac