• Pripravujeme pre vás ...

   novinky

    • OZNAM !!!
    • 25. 4. 2022
    • Z dôvodu technických problémov na stránke je nutné požiadať si u vedúceho tábora prihlášku + GDPR prostredníctvom emailu.

     JÚL:

     4.7. - 8.7. 2022 - Appkáči - cvcpp.riaditel@gmail.com

     11.8. - 15.7. 2022 - Hokejbalový kemp - hokejbaltj@gmail.com

     18.7. - 22.7. 2022 - Svet fantázie - cvcpp.kacvinarova@gmail.com

    • OZNAM !!!: Čítať viac
    • Ponuka letných táborov - J Ú L
    • 25. 4. 2022
    • Dôležité informácie pri prihlasovaní Vášho dieťaťa na tábor.

     Vyplnenú prihlášku a GDPR treba doručiť do CVČ (vedúcemu tábora, prípadne vhodiť do schránky).

     Súčasťou prihlášky je aj potvrdenie o bezinfekčnosti Vášho dieťaťa, ktoré podpíšte v deň nástupu.

     Po odovzdaní prihlášky do CVČ, bude dieťa zaevidované, prijaté bude až po uhradení poplatku za tábor.

    • Ponuka letných táborov - J Ú L: Čítať viac
    • Ponuka letných táborov - A U G U S T
    • 25. 4. 2022
    • Dôležité informácie pri prihlasovaní Vášho dieťaťa na tábor.

     Vyplnenú prihlášku a GDPR treba doručiť do CVČ (vedúcemu tábora, prípadne vhodiť do schránky).

     Súčasťou prihlášky je aj potvrdenie o bezinfekčnosti Vášho dieťaťa, ktoré podpíšte v deň nástupu.

     Po odovzdaní prihlášky do CVČ, bude dieťa zaevidované, prijaté bude až po uhradení poplatku za tábor.

    • Ponuka letných táborov - A U G U S T: Čítať viac
    • Jarné prázdniny s CVČ
    • 17. 2. 2022
    • Pri vstupe do CVČ je potrebné priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti, prezuvky. V prípade priaznivého počasia (dostatok snehu) sa budeme chodiť sánkovať (treba si priniesť klzáky, boby alebo sánky). Poplatok sa uhrádza v daný deň.

    • Jarné prázdniny s CVČ: Čítať viac
    • Dôležité informácie !!!
    • 22. 1. 2022
    • Milí rodičia,

     od pondelka 24.1. 2022 je potrebné nosiť potvrdenie o testovaní Vášho dieťaťa.

     Pre účely samostestovania využite samotesty zo svojej kmeňovej školy a to podľa Školského semafóra (2x do týždňa). Potvrdenie o vykonaní Ag samotestu vyplní a potvrdí zákonný zástupca dieťaťa (tlačivo nájdete pod textom)

    • Dôležité informácie !!!: Čítať viac
    • O Z N A M
    • 2. 11. 2021
    • Od 1.11.2021 je okres Poprad v čiernej farbe ( III. stupeň ohrozenia ), čo znamená, že podľa školského semaforu je obmedzená prezenčná činnosť aktivít CVČ. Sledujte ďalšie info na našej web stránke aj na našom FB profile. O ďalších zmenách Vás budeme informovať na týchto portáloch.

    • O Z N A M : Čítať viac
    • OZNAM PRE RODIČOV A EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV !
    • 22. 10. 2021
    • Pokyny k prevádzke CVČ

     Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu v okrese Poprad od 25.10.2021 v II. stupni ohrozenia vstupujú do

     platnosti obmedzenia v súlade so školským semaforom MŠVVaŠ SR:

     Záujmové útvary môžu prebiehať :

     • prezenčne individuálne

     • prezenčne s obmedzením (do 5 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)

    • OZNAM PRE RODIČOV A EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV !: Čítať viac
    • OZNAM PRE RODIČOV !!!
    • 13. 10. 2021
    • Milí rodičia,

     koncom septembra rozosielali naši interní a externí zamestnanci na Vaše emaily informácie ohľadom krúžkov (prvé stretnutia + rozvrhy). Keďže sa nám vracajú odoslané emaily (adresa nenájdená, správa nebola doručená, plná schránka správ) a od Vás dostávame informácie, že niektorým tieto emaily nedošli, prosím kontaktujte nás na

    • OZNAM PRE RODIČOV !!!: Čítať viac
    • DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE !!!!
    • 6. 10. 2021
    • Važení rodičia,

     na informačných stretnutiach ZÚ ste dostali všetky informácie ohľadom COVID opatrení pre CVČ.

     Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete pod textom (klik ČÍTAŤ VIAC)

     Jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP sa riadia podľa farby okresu.

     Ponúkame Vám k nahliadnutiu:

     1. ŠKOLSK
    • DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE !!!!: Čítať viac
    • ROZVRHY KRÚŽKOV
    • 30. 9. 2021
    • Važení rodičia, činnosť CVČ v Poprade začína 1.10.2021.

     Rozvrhy záujmových utvárov nájdete pod textom. Viac informáciií o ZÚ budeme poskytovať na prvých informačných stretnutiach.

    • ROZVRHY KRÚŽKOV: Čítať viac
    • PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV 2021-2022
    • 2. 9. 2021
    • Milí naši priatelia,

     začiatok školského roka je tu a my Vám ponúkame široký výber záujmových útvarov. Veríme, že si z našej ponuky vyberiete.

     Prihlášky + súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete pod plagátom. Vyplnené tlačivá treba priniesť osobne alebo vhodiť do schránky do 14.9. 2021.    • PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV 2021-2022: Čítať viac