Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra faktúra 173 s DPH 27.12.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 32 s DPH 03.03.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 24 s DPH 15.02.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 25 s DPH 25.02.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 26 s DPH 23.02.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 27 s DPH 23.02.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 28 s DPH 28.02.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 29 s DPH 25.02.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 30 s DPH 03.03.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 31 s DPH 03.03.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 33 s DPH 03.03.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 22 s DPH 02.02.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 34 s DPH 04.03.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 35 s DPH 03.03.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 36 s DPH 09.03.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 37 s DPH 12.03.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 38 s DPH 01.03.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 39 s DPH 01.03.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 40 s DPH 14.03.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 41 s DPH 15.03.2011 10.04.2020
zobrazené záznamy: 1-20/406