Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 03 2021 Kolektívna zmluva na rok 2021 s DPH 31.12.2020 25.02.2021
Zmluva 11 2020 Servisná zmluva s DPH 23.11.2020 26.11.2020
Zmluva Správa o VVČ s DPH 02.05.2018 10.04.2020
Zmluva Správa o VVČ s DPH 25.09.2019 10.04.2020
Zmluva Zmluva s DPH 26.06.2013 10.04.2020
Zmluva Zmluva o nájme s DPH 01.10.2018 SOŠE Matejovce CVČ Poprad Mgr. Drahomíra Gavurová riaditeľ 01.01.2019
Zmluva 01 2021 Zmluva o odňatí majetku s DPH 07.01.2021 12.01.2021
Zmluva 02 2021 Zmluva o poskytovaní služieb OPP a BOZP bez DPH 26.01.2021 Ing. Martin Vaščura 29.01.2021
Faktúra faktúra 01 s DPH 04.01.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 03 s DPH 01.01.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 04 s DPH 01.01.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 05 s DPH 03.01.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 06 s DPH 08.01.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 07 s DPH 31.12.2010 10.04.2020
Faktúra faktúra 07 s DPH 02.01.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 08 s DPH 05.01.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 09 s DPH 10.01.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 11 s DPH 20.01.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 12 s DPH 29.01.2011 10.04.2020
Faktúra faktúra 13 s DPH 31.01.2011 10.04.2020
zobrazené záznamy: 1-20/406