2016

 

Faktúry

Faktúry_012016.pdf (348082)
Faktúry 022016.pdf (345774)
Faktúry 032016.pdf (351088)
Faktúry 042016.pdf (351072)
Faktúry 052016.pdf (352210)
Faktúry 062016.pdf (350491)
Faktúry 072016.pdf (344647)
Faktúry 082016.pdf (345741)
Faktúry 092016.pdf (344634)
Faktúry 102016.pdf (349227)
Faktúry 112016.pdf (348065)
Faktúry 122016.pdf (365972)

 

Objednávky

Objednávky_012016.pdf (341272)
Objednávky 022016.pdf (340570)
Objednávky 032016.pdf (341882)
Objednávky 042016.pdf (341952)
Objednávky 052016.pdf (343325)
Objednávky 062016.pdf (340595)
Objednávky 072016.pdf (340595)
Objednávky 082016.pdf (340595)
Objednávky 092016.pdf (341916)
Objednávky 102016.pdf (341975)
Objednávky 112016.pdf (344604)
Objednávky 122016.pdf (348729)

 

Zmluvy

KZ na rok 2016.pdf (383846)
Zmluva o najme nebyt. priestorov č. 2_ 2016 ZŠ s MŠ Francis.PP.pdf (1046287)
Zmluva o najme nebyt. priestorov č. 5_ 2016 ZŠ s MŠ Komenského PP.pdf (2294158)
Zmluva o najme nebyt. priestorov č. 6_ 2016 ZŠ s MŠ Jarná PP.pdf (2987482)
Zmluva o najme nebyt. priestorov č. 7_ 2016 ZŠ s MŠ Jarná PP.pdf (2987127)
Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 8_2016 ZŠ s MŠ Dostoj. Poprad.pdf (1006045)
Zmluva o najme nebyt. priestorov č. 9_ 2016 Spoj.škola Letná PP.pdf (247905)
Zmluva o najme nebyt. priestorov č. 9_16_17_ ZŠ s MŠ Vagon.PP-SP.S..pdf (454957)
Zmluva o najme nebyt. priestorov č. 17_ 2016 ZŠ s MŠ Tajovského PP.pdf (3597998)

Kúpna zmluva - AUTONOVA, s.r.o.Poprad.pdf (1080189)
Zmluva o dodávke a odbere tepla - Poprad.energ.spol.,s.r.o.pdf (2804093)
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovanet.pdf (1154765)