2014

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva na rok 2014.pdf (3,8 MB)

 

Zmluvy

Zmluva o odňatí majetku zo správy.pdf (1061521)
Mandátna zmluva.pdf (3578170)

 

Faktúry

Faktúry 2014 01.pdf (347435)
Faktúry 2014 02.pdf (348582)
Faktúry 2014 03.pdf (352461)
Faktúry 2014 04.pdf (353095)
Faktúry 2014 05.pdf (351101)
Faktúry 2014 06.pdf (352823)
Faktúry 2014 07.pdf (347493)
Faktúry 2014 08.pdf (346574)

Faktúry 2014 09.pdf (345951)
Faktúry 2014 10.pdf (348584)
Faktúry 2014 11.pdf (353776)
Faktúry 2014 12.pdf (364264)
 

Objednávky

Objednávky 01-12 2014.pdf (360550)

 

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami nad 1 000 EUR - I. štvrťrok 2014
Správa o zákaz.nad 1000_ I.št.2014.pdf (124065)

Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami nad 1 000 EUR - II. štvrťrok 2014
Správa o zákaz.nad 1000_II.št.2014.pdf (124075)

Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami nad 1 000 EUR - III. štvrťrok 2014
Správa o zákaz.nad 1000_III.št.2014.pdf (124079)

Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami nad 1 000 EUR - IV. štvrťrok 2014
Správa o zákaz.nad 1000_IV.št.2014.pdf (121,5 kB)