Žiadosť o prijatie do záuj. útvaru.doc (31 kB)Prihláška do záujmových ZozzNEPREHLIADNNNNN 

 

Ponuka krúžkov záujmových útvarov v Centre voľného času v Poprade

na školský rok 2018 / 2019 :

(po 15.9.2018 treba pozrieť ktoré krúžky sú ešte voľné)

Zoznam krúžkov 2018 - 2019.docx (21620)

 

Prihlášky + súhlas so spracov. osob. údajov do záujmových útvarov (krúžkov) do Centra voľného času.

Súhlas so spracovaním osobných údajov.