Žiadosť o prijatie do záuj. útvaru.doc (31 kB)Prihláška do záujmových ZozzNEPREHLIADNNNNN 

Prvé stretnutia a začiatky krúžkov:

ZUMBAFIT                    streda       3.10.2018    v CVČ  o 15:30

ZDRAVÝ  CHRBÁT        pondelok  1.10.2018    v CVČ  o 14:00

MODELÁR. KRÚŽOK    streda       3.10.2018    v CVČ  o 16:00

FLORBALL                     pondelok  1.10.2018    v CVČ  o 14:30 alebo                                                           v ZŠ Tajov. telocvičňa o 15:00

STOL. TENIS                 streda       3.10.2018    v CVČ  o 14:00

PLÁVANIE                     piatok       5.10.2018    v CVČ  o 14:30 alebo                                                           pred AquaCity o 15:00

ŠACH                             streda       3.10.2018    v CVČ  o 16:00

MALÉ TVORILKY          pondelok  1.10.2018    v CVČ  o 15:15  

KERAMIKA                    utorok      2.10.2018    v CVČ  o 14:30

VÝTVARNÝ KR. I          streda       3.10.2018    v CVČ  o 14:30

VÝTVARNÝ KR. II        štvrtok      4.10.2018    v CVČ  o 14:30

ŠPORTOVÁ STREĽBA   utorok      2.10.2018    ZŠ Francisciho  o 15:30

ANGLIČTINA ZŠ           piatok       5.10.2018    v CVČ  o 13:30

LUKOSTREĽBA             piatok       5.10.2018    ZŠ Tajovského  o 14:40

RYBÁRSKY                   štvrtok      4.10.2018    v CVČ  o 15:30

NETRADIČNÉ ŠPORTY uto. a štv. 2.10.2018   v Gym. Kukučín. 17:00

 

Ponuka krúžkov záujmových útvarov v Centre voľného času v Poprade

na školský rok 2018 / 2019 :

(po 15.9.2018 treba pozrieť ktoré krúžky sú ešte voľné)

Zoznam krúžkov 2018 - 2019.docx (21620)

 

Prihlášky + súhlas so spracov. osob. údajov do záujmových útvarov (krúžkov) do Centra voľného času.

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

!!! Pozor prihlášky treba podať do 15.9.2018.