Žiadosť o prijatie do záuj. útvaru.doc (31 kB)Prihláška do záujmových ZozzNEPREHLIADNNNNN 

Platby za krúžky prosíme uhrádzať v hotovosti vedúcim krúžkov.

Záujmové útvary (krúžky) začínajú od 2. OKTÓBRA

Termíny záujmových  útvarov: 
 

Pre deti predškolského veku: 

   1. Sport  Kids  -  základná pohybová príprava

              STR. 16:00  CVČ  veľká sála

   2. Relaxačné rozprávky  

              STR., ŠTV., PIA.  o 10:00 hod.  v CVČ                                          

   3. Zázračná dielnička                                                   

   4. Anglický jazyk MŠ                                                                      

   5. Malé tvorilky

        PON.  15:15 - 16:45  CVČ                                                                   

                                                                                         

Pre žiakov základných škôl: 

   1. Fit dance I   (8 - 12 rokov)

              PON., STR.  14:30  veľká sála

       Fit  dance II  pokročilí  UTO., ŠTV.  14:30

   2. Judo     PON. o 16:30 hod. ZŠ Sp. Sobota                                                                          

   3. Karate  PON. o 17:30 hod. ZŠ Tajov.                                                                  

   4. Atletika              (6 – 15)  

        PON. STR. PIA.  17:30  ZŠ TAJ                

   5. Jujitsu začiatočníci (6 – 12)

         UTO. ŠTV.  16:00   Telekom. budova     

   6. Zumbatomic – detská zumba (6 – 7rokov) 

         PON. 16:00  CVČ veľká sála    

   7. Zumba fit (10 -15 rokov)

        PON. 17:30, PIA. 14:00  CVČ veľká sála               

   8. Malá škola šachu  (6 – 15)

        STR. 16:00  CVČ video učebňa    

   9. Capoeira  (6 – 12)

         UTO. ŠTV. 15:30  CVČ

 10. Lukostreľba  (6 – 15)

         PIA.  14:00  ZŠ Tajov.

 11. Športová streľba  (6 – 15)

         UTO. PIA.  15:30  ZŠ Francisciho  

 12. Gymnastika     PON. o 16:00 hod. ZŠ Dostoj.

 13. Florbal  (PON. 15:00 hod  v telocv. ZŠ Tajov.)

 14. Stolný tenis  (STR. 14:00 hod.  v CVČ)

 15. Relaxačné plávanie (PIA. 15:00 hod.

        AquaCity,  stretnutie v CVČ 14:30 hod.)

 16. Biliard   

 17. Rybársky

          PIA.  16:00  CVČ 

 18. Anglický jazyk ZŠ  1. stupeň  

        PIA. 13:00 - 15:00  CVČ 

 19. Základy spoločenského tanca

        ( krúžok sa neotvára - malý záujem )

 20. Keramika

           UTO.  14:00 - 16:00  CVČ

 21. Výtvarný krúžok

           STR.  14:30 - 16:30  CVČ

 22. Netradičné športy

        UTO. ŠTV. 16:30  Gym. Kukučínova

 23. Mladý modelár – stavanie modelov zo stavebníc

        ŠTV. od 17:00 hod. do 19:00 hod. v CVČ   

 24. Loona dance – meditácia tancom (dievčatá od 10 rokov)

        ( krúžok sa neotvára - malý záujem )           

 25. Zdravý chrbát - SM systém,  cviky na chrbticu a správne držanie tela

        pre deti od 8 - 15 rokov,  PON - 14:30, STR. - 14:30

 
 
Pre mládež: 
 

  1. Karate            

  2. Jujitsu            

  3. Lukostreľba            

  4. Capoeira  

 

Žiadosť o prijatie do krúžkov si môžete stiahnuť tu:
Prihláška do krúžkov 2017-2018.doc (37888)
alebo osobne v CVČ, tiež informácie o krúžkoch denne do 17 hodiny.

 

Poplatky za krúžky:

1. Pre dieťa,  žiaka, osobu  s trvalým pobytom na území  mesta Poprad:
a)  dieťa  MŠ                                                                   2.00 € za krúžok/ mesiac
b)  žiak základnej školy, strednej školy :    
- ak odovzdá v CVČ vzdelávací poukaz na krúžok      0,50 €/mesiac
  za každý ďalší krúžok                                                  2,00 € /mesiac
- ak neodovzdá vzdelávací poukaz                               2,00 € /mesiac
  žiak strednej školy predloží potvrdenie o návšteve školy!

 

c) osoba do 30 rokov  s príjmom                                  6,00 € za  krúžok/mesiac

 

d) osoba do 30 rokov  bez príjmu                                 2,00 € za  krúžok/mesiac                          
   (doloží potvrdenie s úradu práce )                    

 

Poplatky sa uhrádzajú v 2 splátkach, za rok  2017 do 30.9.2017, za rok 2018  do 31.1.2018.