VÝSLEDKY  SÚŤAŽÍ  A  OLYMPIÁD  2015/ 2016

OK biologická olympiáda, kat. D                  OK BIO kat. D.pdf (185249)
OK biologická olympiáda, kat. E-zoologia   OK BIO kat. Z.pdf (128946)
OK biologická olympiáda, kat. E-botanika   OK BIO kat. B.pdf (124335)
OK biologická olympiáda, kat. E-geológia   OK BIO kat. G.pdf (124568)
OK matematická olympiáda, kat. Z-6    OK MO kat. Z-6.pdf (151086)
OK matematická olympiáda, kat. Z-7    OK MO kat. Z-7.pdf (148178)
OK matematická olympiáda, kat. Z-8    OK MO kat. Z-8.pdf (145169)
OK fyzikálna olympiáda, kat. E        OK FYZ kat.E.pdf (154947)
OK fyzikálna olympiáda, kat. F        OK FYZ kat. F.pdf (160172)
OK chemická olympiáda, kat. Dz     OK CHO kat. Dz.pdf (154919)
OK pytagoriáda,  kat. P3        OK PYT kat. P3.pdf (207375)
OK pytagoriáda,  kat. P4        OK PYT kat. P4.pdf (207394)
OK pytagoriáda,  kat. P5        OK PYT kat. P5.pdf (255139)
OK pytagoriáda,  kat. P6        OK PYT kat. P6.pdf (306450)
OK pytagoriáda,  kat. P7        OK PYT kat. P7.pdf (307714)
OK pytagoriáda,  kat. P8        OK PYT kat. P8.pdf (199385)
OK dejepisná olympiáda, kat. C       OK DEJ kat. C.pdf (212476)
OK dejepisná olympiáda, kat. D       OK DEJ kat. D.pdf (216010)
OK dejepisná olympiáda, kat. E       OK DEJ kat. E.pdf (211653)
OK dejepisná olympiáda, kat. F       OK DEJ kat. F.pdf (205202)
OK geografická olympiáda, kat. E    OK GEO kat. E.pdf (233193)
OK geografická olympiáda, kat. F    OK GEO kat. F.pdf (233750)
OK geografická olympiáda, kat. G   OK GEO kat. G.pdf (234104)
OK biologická olympiáda, kat. C      OK BIO kat. C.pdf (335357)
OK matematickej olympiády, kat. Z5    OK MO kat. Z5.pdf (221092)
OK matematickej olympiády, kat. Z9    OK MO kat. Z9.pdf (207369)  
OK olympiáda z anglického jazyka, kat. 1A     OK AJ kat. 1A.pdf (154580)
OK olympiáda z anglického jazyka, kat. 1B     OK AJ kat. 1B.pdf (155586)  
OK olympiáda z nemeckého jazyka, kat. 1A    OK NJ kat. 1A.pdf (134024) 
OK olympiáda z nemeckého jazyka, kat. 1B    OK NJ kat. 1B.pdf (142835)
OK  olympiáda zo slovenského jazyka, kat. C   OK SJ kat. C.pdf (150995)
Technická olympiáda, kaegória A   TO kat. A.pdf (204413)
Technická olympiáda, kaegória B   TO kat. B.pdf (203428)