Výsledky súťaži a olympiád  2018 - 2019

OK fyzikálnej olympiády,  kat. E                   OK FYZ kat. E.pdf (156267)

OK fyzikálnej olympiády,  kat. F                   OK FYZ kat. F.pdf (155938)

OK dejepisnej olympiády,  kat. C                  OK DEJ kat. C.pdf (145903)

OK dejepisnej olympiády,  kat. D                  OK DEJ kat. D.pdf (137371)

OK dejepisnej olympiády,  kat. E                   OK DEJ kat. E.pdf (141866)

OK dejepisnej olympiády,  kat. F                   OK DEJ kat. F.pdf (136931)

OK biologickej olympiády,  kat. C                  OK BIO kat. C.pdf (378358)

OK geografickej olympiády, kat. E                 OK GEO kat. E.pdf (346554)

OK geografickej olympiády, kat. F                 OK GEO kat. F.pdf (176232)

OK geografickej olympiády, kat. G                 OK GEO kat. G.pdf (172527)

OK matematickej olympiády,  kat. Z5            OK MAT kat. Z5.pdf (165124)

OK matematickej olympiády,  kat. Z9            OK MAT kat. Z9.pdf (162516)

OK olympiády v nemeckom jazyku, kat. 1A   OK NJ kat. 1A.pdf (134294)

OK olympiády v nemeckom jazyku, kat. 1B   OK NJ kat. 1B.pdf (135119)

OK olympiády v anglickom jazyku, kat. 1A    OK AJ kat. 1A.pdf (147633)

OK olympiády v anglickom jazyku, kat. 1B    OK AJ kat. 1B.pdf (147252)

OK slovenský jazyk a literatúra, kat. C    OK SJ, kat. C.pdf (147871)

OK technickej olympiády,  kat. A              OK TECH kat. A.pdf (204798)

OK technickej olympiády,  kat. B              OK TECH kat. B.pdf (202093)