Výsledky súťaži a olympiád  2018 - 2019

OK olympiády v anglickom jazyku, kat. 1A    OK AJ kat. 1A.pdf (147633)

OK olympiády v anglickom jazyku, kat. 1B    OK AJ kat. 1B.pdf (147252)

OK slovenský jazyk a literatúra, kat. C    OK SJ, kat. C.pdf (147871)

OK technickej olympiády,  kat. A              OK TECH kat. A.pdf (204798)

OK technickej olympiády,  kat. B              OK TECH kat. B.pdf (202093)