Výsledky súťaži a olympiád  2017 - 2018

OK FO  kat. G - Archimediáda   OK FO kat. G Archimediada.pdf (200285)

OK Biologickej olympiády  kat. F           OK BIO kat. F.pdf (296907)

OK Biologickej olympiády  kat. D          OK BIO kat. D.pdf (382054)

OK Matematickej olympiády  kat. Z6    OK MO kat. Z6.pdf (25768)

OK Matematickej olympiády  kat. Z7    OK MO kat. Z7.pdf (25948)

OK Matematickej olympiády  kat. Z8    OK MO kat. Z8.pdf (26783)

OK Chemickej olympiády  kat. D           OK CHO kat. D.pdf (151508)

OK Fyzikálnej olympiády  kat. E            OK FO kat. E.pdf (213097)

OK Fyzikálnej olympiády  kat. F            OK FO kat. F.pdf (216516)

OK Pytagoriáda,  kat. P3            OK PYT kat. P3.pdf (206043)

OK Pytagoriáda,  kat. P4            OK PYT kat. P4.pdf (214071)

OK Pytagoriáda,  kat. P5            OK PYT kat. P5.pdf (210125)

OK Pytagoriáda,  kat. P6            OK PYT kat. P6.pdf (210859)

OK Pytagoriáda,  kat. P7            OK PYT kat. P7.pdf (208547)

OK Pytagoriáda,  kat. P8            OK PYT kat. P8.pdf (327385)

OK Dejepisnej olympiády   kat. C                       OK DO kat. C.pdf (215535)

OK Dejepisnej olympiády   kat. D                       OK DO kat. D.pdf (210554)

OK Dejepisnej olympiády   kat. E                       OK DO kat. E.pdf (209345)

OK Dejepisnej olympiády   kat. F                       OK DO kat. F.pdf (208050)

OK Biologickej olympiády  kat. C                        OK BIO kat. C.pdf (387544)

OK Geografickej olympiády  kat. E                     OK GO kat. E.pdf (262273)

OK Geografickej olympiády  kat. F                     OK GO kat. F.pdf (263182)

OK Geografickej olympiády  kat. G                    OK GO kat. G.pdf (258499)

OK Matematickej olympiády  kat. Z5                 OK MAT kat. Z5.pdf (313535)

OK Matematickej olympiády  kat. Z9                 OK MAT kat. Z9.pdf (308263)

OK Olympiády v nemeckom jazyku  kat. 1A      OK NJ kat. 1A.pdf (133526)

OK Olympiády v nemeckom jazyku  kat. 1B      OK NJ kat. 1B.pdf (137164)

OK Olympiády z anglického jazyka  kat. 1A       OK AJ kat. 1A.pdf (141369)

OK Olympiády z anglického jazyka  kat. 1B       OK AJ kat. 1B.pdf (145339)

OK Technickej olympiády  kat. A                        OK TO kat. A.pdf (207968)

OK Technickej olympiády  kat. B                        OK TO kat. B.pdf (203926)

OK Olympiády zo slovenského jazyka  kat. C    OK SJ kat. C.pdf (147230)