22.7. - 26.7. 2019  Pobytový tábor „ Dobrodružstvá pod     

                                 Ľubovnianskym hradom  “

             zameranie: týždeň v stredovekom tábore -hry, súťaže, animácie,            

                                 zážitkové aktivity, poznávanie  

             vedúci: Ing. Jozef Šalma                     tel. tel. 0910 890 450

             poplatok :  110,- €                              VS: 500

 

4.8. - 10.8.2019  Pobytový tábor „ Letný tréningový kemp 

                                                            karate “

zameranie: tréningy karate pre začínajúcich aj pokročilých

                    plus zábava v krásnom prostredí Telgártu

vedúci: Mgr. Peter Husár                  tel. 0911 978 018

poplatok:    190,- €                              VS: 800