Pre účastníkov letných táborov.  Je nutné vytlačiť tlačivo:  Súhlas - osobné údaje.docx (26219) a podpísať súhlas (nesúhlas) so spracovaním osobných údajov nutných pre účasť v táboroch. Tlačivo doniesť pri zahájení každého tábora.       Ďakujeme

( Nariadenie GDPR - nariadenie EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.)
 

Ponuka mestských táborov cez letné prázdniny 2018:

Pozor !   Uvoľnili sa nejaké miesta v mestských táboroch. 

              Informujte sa u vedúcich táborov. 

Plagát - letné tábory obs..pdf (413414)

Postup pri prihlasovaní.pdf (263890)

 

Informácie o mestskom tábore Malá škola footgolfu: