Kontakt

Mgr. Peter Husár                                                                                                          riaditeľ

Tel.: 052 7722012, Mobil : 0911978018

Centrum voľného času Poprad
Ul. mládeže 2688/13
058 01 Poprad

E-mail: cvcpoprad@gmail.com     

 

IČO: 00186767