Kontakt

 

Centrum voľného času Poprad
Ul. mládeže 2688/13
058 01 Poprad

 

Tel.: 052 7722012

E-mail: cvcpoprad@gmail.com

 

IČO: 00186767