Plán podujatí

 

Podujatia - december 2017.pdf (128957)

Prosíme rodičov detí, ktoré majú záujem zúčastniť sa podujatí cez vianočné prázdniny, aby vyplnili prihlášku na podujatie a doručili ju do CVČ do 20.12.2017.  Prihlášky sú v CVČ alebo si ju môžete vytlačiť z našej stránky.